Získali sme certifikáty ISO 9001:2016

ISO 9001 má všetkým stranám obchodného procesu zaručovať osvedčenie kvality. Chceme trvalo poskytovať dodávateľom, spolupracovníkom a zákazníkom osvedčenie kvality, že dodávame výrobok alebo službu spĺňajúcu očakávanie a že sú v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Samotnú certifikáciu nám posúdil TUV SUD, ktorý ako nezávislá organizácia uznal systém riadenia kvality v našej firme ARES. Zhodu s ISO 9001 potvrdil vystavením certifikátu kvality.

Naša firma sa snaží o neustále zlepšovanie systému riadenia kvality v každom svojom odvetví aj na každom úseku. Aby sme sa posunuli zase o krok dopredu, rozhodli sme sa zaviesť ISO 9001 k certifikátu kvality. Certifikácia na normu ISO 9001 nebola vybudovaná len k tomu, aby sme sa chválili certifikátom zverejnením na webových stránkach alebo na stene pred zákazníkmi. Zaviedli sme ho, aby sme ho mohli využívať v každodennej prevádzke.

 

Zdieľať na: