O firme ARES

Kto sme? Skratka ARES znamená: ako realizovať a efektívne splniť (najmä) pomoc ľudom s horšou pohyblivosťou.

Sídlo firmy ARES, spol s. r. o.
Sídlo firmy ARES, spol s. r. o.

Spoločnosť ARES je na slovenskom trhu jedným z pionierov v systematicky plánovanej ponuke pomocných technických zariadení pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou s 25 ročnou tradíciou.

Výrobky firmy pomáhajú prekonať prekážky architektonického rázu pri vstupe do budov a vo vnútorných priestoroch (schodiskové plošiny, zvislé zdvižné plošiny, schodolezy, stropné zdviháky a iné zariadenia).

Veľkú dávku technickej dômyselnosti vyžaduje realizácia pomocných prostriedkov na uľahčenie riadenia a používanie motorového vozidla človekom s niektorým prejavov telesného postihnutia:

Podnik sa snaží držať krok s európskym trendom vývoja technických vymožeností na uľahčenie pohybu pri premiestňovaní sa (najmä) ľudí na invalidnom vozíku. Hlavný dôraz pritom kladie na profesionálnych a odborne zdatných zamestnancov a obchodných zástupcov a takisto úzku spoluprácu s firmami s rovnakou výrobnou náplňou najmä v Českej republike (Altech).

Úpravy áut pre ZŤP

ARES inovuje jestvujúce modely a rozširuje sortiment o nové typy pomocníkov. Mnohé mechanizmy projektuje a zhotovuje vo vlastnom konštrukčnom ateliéri, a preto môže okrem efektívnej modernizácie ponuky reagovať aj na odozvu potrieb užívateľov a vytváranie produktov na mieru.

Firma vychádza v ústrety ľudom s potrebou uľahčenia pohybu.
Predkladá všestrannú ponuku služieb, vrátane doplnkových: poradenstvo pri výbere aj spôsobe nadobudnutia pomôcky, osobný seriózny prístup, záruku kvality a bezpečnosti, správnu montáž, dlhodobý servis a pod.

V celoštátnom meradle patrí k jedným z mála domácich poskytovateľov tohto druhu natoľko potrebnej špeciálnej techniky. Vlastné projekčné a výrobné zázemie spoločnosti zrejme prispelo k rozšíreniu pôsobnosti firmy v oblasti produkcie typizovaných aj atypických druhov výťahov (osobné výťahy na objednávku do rôznych objektov ako obchodné domy či historické budovy, veľkokapacitné aj menšie nákladné výťahy, auto-výťahy do parkovacích domov a iné). Ako reprezentatívny príklad možno uviesť panoramatický výťah realizovaný v City Gate v centre Bratislavy.

Okrem týchto činností sa ARES venuje aj distribúcii tlače: odborných časopisov aj časopisov pre deti a mládež. Ide o počiatočnú aktivitu firmy, tradičnými odoberateľmi sú najmä predškolské a školské zariadenia.

Súčasťou podniku je takisto chránená dielňa: pripravuje darčekové koše z katalógovej ponuky alebo podľa želania zákazníka, vrátane čokolád s emblémovou potlačou.

A ak by ste mali záujem o akékoľvek podrobnejšie informácie o volajte, mailujte, faxujte… Radi poslúžime a tešíme sa na spoluprácu.

Naše dôležité dokumenty v politike kvality a certifikát ISO 9001