Prekonajme spolu bariéry
Zaregistruj sa
do zákazníckeho klubu

Prečo si vybrať ARES?

Dlhoročná stabilita firmy
Vlastné konštrukčné a technické zázemie
Široké portfólio produktov a služieb
Overené produkty
Spolupráca s technickou inšpekciou
Rozumieme vašim potrebám
Čo je u iných naviac je u nás štandard
Certifikát kvality ISO9001

Návod, ako začať spoluprácu

Kliknite na video a dozviete sa viac.

Pomáhame ľuďom prekonávať bariéry

Firma ARES … ako realizovať a efektívne splniť… napĺňa denne v praxi svoje krédo skutkami vo všetkých oblastiach svojej činnosti :

– podnik predovšetkým ponúka pestrú zostavu pomôcok na uľahčenie premiestňovania sa ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Ide o zariadenia na prekonanie architektonických prekážok vo vnútornom a vonkajšom prostredí ako aj  prostriedky na prekonanie problémov s nastupovaním alebo riadením motorových vozidiel.

V  celoštátnom meradle  firma dosiahla úspech v prepojení vysokej profesionality s rýdzo osobným prístupom k zákazníkovi. Rozvíja všestranný systém ďalšieho vzdelávania všetkých pracovníkov a má k dispozícii vlastné projekčné aj konštrukčné zázemie. Spolupracuje aktívne s  renomovanými  dodávateľmi i radom ďalších kompetentných ustanovizní. Poskytuje množstvo doplnkových a poradenských služieb a takisto  členstvo v  Klube priaznivcov ARES (vernostné kredity).

ARES všemožne vychádza v ústrety človeku s pohybovými problémami, aby sa výrazne zvýšila kvalita jeho života (podrobnosti v popise výrobkov a opise doplnkových služieb)!

–  od A po Z presne podľa potrieb zákazníka. … až  „na kľúč“,  vrátane návrhu a všetkých patričných dodatkových úkonov…   môže zhotoviť  ARES vo svojom konštrukčnom ateliéri rôzne typizované a takisto nevšedné druhy výťahov. Výťahy v historických budovách s potrebou ohľadu na požiadavky pamiatkovej starostlivosti či náročné projekty auto-výťahov atď. ….  zaujali v pamätnej knihe spoločnosti už svoje čestné  miesto.

O odvetví ARES – distribúcia tlače hodno uviesť, že je  rozsahom aj spoľahlivosťou tradičným dodávateľom periodík so zameraním na deti a mládež. Abonentom predkladá široký výber a pohotovú spoluprácu v pravidelnom zasielaní žiadanej časopiseckej tlače.

Zaujímavou sekciou spoločnosti je chránená dielňa (jedna z prvých u nás) ARES – darčekové koše. Zameriava sa, okrem iného, na spôsoby originálnejšieho balenia darčekov než je zvykom… napríklad zvýraznenie  identity zákazníka podtlačou loga na želaných artikloch.