2% z dane

Krok vpred

Organizácia Krok vpred sa venuje najmä požičiavaniu pomôcok pre telesne hendikepovaných a poradenstvu týkajúcemu sa zamestnávania, či kompenzačných príspevkov. Pomáha cielene na osobnej báze konkrétnym rodinám a hendikepovaným občanom, prednostne tým, ktorí sa dostali do takejto situácie po prvý krát a nevedia sa orientovať vo svojich možnostiach a právach, či tým, ktorí potrebujú pomôcku krátkodobo kvôli náhle zhoršenému zdravotnému stavu či úrazu. Nezisková organizácia Krok vpred sa rozhodla, že tento rok prenesie svoje aktivity aj do Ares centra Kováčová, ktoré slúži ako bezbariérové ubytovacie zariadenie pre imobilných. V týchto priestoroch chce nezisková organizácia ukázať imobilným osobám,  opatrujúcim osobám a rodinným príslušníkom, bezbariérové riešenia priestoru, presúvanie imobilného človeka pomocou zdvíhacích zariadení pri presunoch posteľ – vozík, hygienické zariadenie, tréningové moduly na vertikalizáciu alebo nácvik chôdze, zdolávanie schodov pomocou šikmej plošiny, zvislej plošiny, či stoličkových výťahov. Taktiež poukázať na priestor v ktorom môžu imobilní stráviť príjemne chvíle s rodinou bez bariér.

Organizácia Krok vpred si uvedomuje aké ťažké je začlenenie sa do spoločnosti imobilnej osoby, preto sa svojim pôsobením snaží uľahčiť život tým, ktorým osud nadelil často nie ľahké situácie na ceste životom.

Vďaka podpore ľudí, ako ste vy, môžu organizácie sociálne slabším klientom poskytovať pomôcky a služby zdarma

Podporiť neziskovú organizáciu Krok vpred môžete priamo tu:
Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Viac informácií o neziskovej organizácií nájdete na ich webe:
Krok vpred | Nezisková organizácia v Bratislave

 

 

Zdieľať na: