Zamestnanci ARES | 7.10.2019

Predstavujeme vám našich zamestnancov firmy ARES spol s r.o., ktorá je na trhu už viac ako 26 rokov. Naši kolegovia denne riešia problémy a pomáhajú našim klientom, aby sme spoločne prekonali bariéry. Uvedomujeme si, že spokojní zamestnanci dodávajú našim klientom riešenia najvyššej kvality. V našom širokom tíme máme obchodných zástupcov, servisných technikov, konštruktérov, administratívnych pracovníkov […]

Návod na plnohodnotný život | 20.8.2019

Naše vlastné slovenské športové vybavenie značky BASHTO SPORTS používajú ľudia so zdravotným postihnutím už v 30-tich krajinách sveta na 5-tich svetadieloch. Rúcame bariéry v názoroch, že ťažký zdravotný hendikep bráni ľuďom športovať. Možno sa však stretávate v živote aj s reálnymi technickými bariérami. Schody, neprispôsobené bývanie, nevyhovujúce autá a pod.. Problém opäť nie je vo […]

Naši paralympionici vyskúšali bezbariérové riešenia | 16.11.2018

V poslednom článku sme vám predstavili spoluprácu s paralympijskými športovcami Veronikou Vadovičovou a Radoslavom Malenovským, ktorí s nami šíria posolstvo samostatnosti a posúvania svojich osobných hraníc. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť mobilitu ľudí pohybujúcich sa na invalidnom vozíku a pomôcť im spoločne prekonať bariéry pomocou sofistikovaných bezbariérových riešení. Veronika a Radoslav v kampani ukazujú zdvíhacie zariadenia, ktoré denne používajú […]

Prekonajme s paralympionikmi bariéry | 24.10.2018

Úspešní paralympijskí športovci Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský už roky patria medzi špičku v športovej streľbe, vďaka čomu svojim fanúšikom prinášajú radosť z úspechov a ocenení. Nielen to je dôvod, prečo máme obrovskú radosť zo spolupráce s týmito milými športovcami. Veď kto iný, keď nie práve ľudia s telesným postihnutím najlepšie vedia, aké pomôcky a úpravy im uľahčia prekonávanie rôznych architektonických bariér […]

Športové hry v NRC Kováčová 2018 | 20.6.2018

V Národnom rehabilitačnom centre (NRC) v Kováčovej sa vo štvrtok a piatok 14. a 15. júna 2018 konali 31. športové hry pacientov. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach a hier sa aktívne zúčastnilo viac ako 100 pacientov NRC. V rámci športových hier sa konala výstava kompenzačných pomôcok aj s našou účasťou. Okrem športovania bol súčasťou hier NRC aj […]

Deň bez bariér v Dolnom Kubíne aj s ARES | 20.6.2018

Deň bez bariér bol stretnutím ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z celej Oravy, ktorý sa konal 7. júna 2018 na Námestí slobody v Dolnom Kubíne. Na tejto milej akcii sme sa zúčastnili aj my s našimi kompenzačnými pomôckami. Deň bez bariér nebol len o pomôckach, ale aj o zábave a športových súťažiach pre zdravé deti. Nechýbali vystúpenia pre mladých i starších. […]

ARES sa úspešne zapojil do rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaV | 28.5.2018

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov. K našim prioritám patrí aj podpora vzdelávania žiakov, preto sme veľmi radi, že sme mohli priložiť ruku k dielu a spoločnými silami sa nám darí prekonávať bariéry. V rámci projektu sme nainštalovali do rôznych základných a materských škôl […]

ARES má 25 rokov | 5.2.2018

ARES spol. s r.o. vznikla v decembri 1993. Počiatočné aktivity boli zamerané na distribúciu časopisov pre deti a mládež do škôl a predškolských zariadení, a pre predplatiteľov. Od roku 1995 sa firma začala naplno venovať predaju zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér. Firma ARES počas svojho doterajšieho pôsobenia zrealizovala niekoľko tisíc zákaziek pre svojich spokojných klientov po […]