Koronavírus | 13.3.2020

Milí zákazníci, spolupracovníci a dodávatelia, aj my berieme vážne epidemiologickú situáciu vo svete a preto obmedzujeme všetky akcie a výstavy až do doby, kým sa situácia neupokojí. Stále pracujeme na vašich objednávkach a zákazkách na 100% a prijali sme potrebné opatrenia týkajúce sa dezinfekcie, stretávania sa väčšieho počtu ľudí a cestovania do zahraničia. Ďakujeme vám […]

Zamestnanci ARES | 7.10.2019

Predstavujeme vám našich zamestnancov firmy ARES spol s r.o., ktorá je na trhu už viac ako 26 rokov. Naši kolegovia denne riešia problémy a pomáhajú našim klientom, aby sme spoločne prekonali bariéry. Uvedomujeme si, že spokojní zamestnanci dodávajú našim klientom riešenia najvyššej kvality. V našom širokom tíme máme obchodných zástupcov, servisných technikov, konštruktérov, administratívnych pracovníkov […]

Návod na plnohodnotný život | 20.8.2019

Naše vlastné slovenské športové vybavenie značky BASHTO SPORTS používajú ľudia so zdravotným postihnutím už v 30-tich krajinách sveta na 5-tich svetadieloch. Rúcame bariéry v názoroch, že ťažký zdravotný hendikep bráni ľuďom športovať. Možno sa však stretávate v živote aj s reálnymi technickými bariérami. Schody, neprispôsobené bývanie, nevyhovujúce autá a pod.. Problém opäť nie je vo […]

Naši paralympionici vyskúšali bezbariérové riešenia | 16.11.2018

V poslednom článku sme vám predstavili spoluprácu s paralympijskými športovcami Veronikou Vadovičovou a Radoslavom Malenovským, ktorí s nami šíria posolstvo samostatnosti a posúvania svojich osobných hraníc. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť mobilitu ľudí pohybujúcich sa na invalidnom vozíku a pomôcť im spoločne prekonať bariéry pomocou sofistikovaných bezbariérových riešení. Veronika a Radoslav v kampani ukazujú zdvíhacie zariadenia, ktoré denne používajú […]

Prekonajme s paralympionikmi bariéry | 24.10.2018

Úspešní paralympijskí športovci Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský už roky patria medzi špičku v športovej streľbe, vďaka čomu svojim fanúšikom prinášajú radosť z úspechov a ocenení. Nielen to je dôvod, prečo máme obrovskú radosť zo spolupráce s týmito milými športovcami. Veď kto iný, keď nie práve ľudia s telesným postihnutím najlepšie vedia, aké pomôcky a úpravy im uľahčia prekonávanie rôznych architektonických bariér […]

Športové hry v NRC Kováčová 2018 | 20.6.2018

V Národnom rehabilitačnom centre (NRC) v Kováčovej sa vo štvrtok a piatok 14. a 15. júna 2018 konali 31. športové hry pacientov. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach a hier sa aktívne zúčastnilo viac ako 100 pacientov NRC. V rámci športových hier sa konala výstava kompenzačných pomôcok aj s našou účasťou. Okrem športovania bol súčasťou hier NRC aj […]

Deň bez bariér v Dolnom Kubíne aj s ARES | 20.6.2018

Deň bez bariér bol stretnutím ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z celej Oravy, ktorý sa konal 7. júna 2018 na Námestí slobody v Dolnom Kubíne. Na tejto milej akcii sme sa zúčastnili aj my s našimi kompenzačnými pomôckami. Deň bez bariér nebol len o pomôckach, ale aj o zábave a športových súťažiach pre zdravé deti. Nechýbali vystúpenia pre mladých i starších. […]

ARES sa úspešne zapojil do rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaV | 28.5.2018

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov. K našim prioritám patrí aj podpora vzdelávania žiakov, preto sme veľmi radi, že sme mohli priložiť ruku k dielu a spoločnými silami sa nám darí prekonávať bariéry. V rámci projektu sme nainštalovali do rôznych základných a materských škôl […]