Darovali sme šiestim centrám sociálnych služieb mobilné zdviháky

Epidémia COVID-19 zmenila naše životy a fungovanie takmer zo dňa na deň. Veľmi silne na to doplatili tí najzraniteľnejší – klienti centier a domovov sociálnych služieb a pacienti v nemocniciach. Pretože naša firma ARES, spol. s r. o. s týmito ľuďmi pracuje, rozumeli sme ich ťažkej situácii a rozhodli sme sa im pomôcť darovaním mobilných zdíhacích zariadení.

Mobilný zdvihák je pomôcka, ktorá uľahčuje pracovníkom a opatrovateľom manipuláciu s imobilnými klientmi. Znižuje ich nadmernú námahu, šetrí ich čas a zároveň pomáha ako prevencia pracovných úrazov a preťaženia chrbtice. Nebolo ľahké vybrať zariadenia, do ktorých zdviháky poputujú, nakoľko by si túto pomôcku zaslúžili všetky. Po preskúmaní našich možností a podmienok v jednotlivých zariadeniach sme sa rozhodli darovať šesť mobilných zariadení,” hovorí Ján Drobný, konateľ firmy ARES.

Prvý mobilný zdvihák sme odovzdali Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov v Pezinku, kde prepuklo ochorenie COVID-19 a ktoré bolo dlhšiu dobu v karanténe. Druhý zdvihák putoval do Domova pokojnej staroby, ktorý prevádzkuje Trnavská arcidiecézna charita v obci Cífer. Tretí sme postkytli Centru sociánych služieb Jesienka v Myjave. Štvrtý sme darovali Centru sociálnych služieb v Trvdošíne. Piaty dostala Nemocnica s poliklinikou v Bojniciach a posledný sme venovali do Domovu sociálnych služeb Lúč v Košiciach.

Sme veľmi hrdí na tento projekt, nakoľko sme v priebehu niekoľkých mesiacov pomohli tam, kde to najviac potrebujú. Mobilný zdvihák pomôže pri prepravovaní osôb s pohybovými tažkosťami z postele na vozík, do kúpeľne alebo na toaletu. Veríme, že tieto zariadenia pomôžu mnohým klientom, pacientom i ošetrovateľom pri každodennom zdvíhaní,” hovorí Jarmila Podmanická, zamestnankyňa firmy ARES.

Veríme, že v ťažkých časoch je ešte dôležitejšie si navzájom pomáhať, ukázať solidaritu a spolupratričnosť. Dúfame, že nás teraz čaká lepšie obdobie a že sa nám podarilo epidémiu zvládnuť. Sme radi, že môžeme aj naďalej pokračovať v našej práci a pomáhať ďalším ľuďom, ktorí to potrebujú.

Váš ARES

Fotogaléria:

VIDEO:

Zdieľať na: