Opäť sme získali medzinárodný certifikát manažérstva kvality

Je pre nás dôležité, aby boli naše výrobky, ale aj činnosti certifikované a spĺňali všetky potrebné normy. Preto si pravidelne obnovujeme získané osvedčenia.

V tomto období sa nám opätovne podarilo získať certifikát, ktorý overil, že naša firma ARES používa a napĺňa kritériá systému manažérskej kvality v oblasti výroby, predaja, montáží a servisu rôznych zdvíhacích zariadení a úprav automobilov pre ZŤP. Druhý hlavný pilier certifikátu potvrdzuje, že v súlade s ním vyvíjame a navrhujeme rôzne zdvíhacie zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím v našom vlastnom konštrukčnom ateliéri.

Čo to znamená pre Vás?

Predĺženie certifikátu STN EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality) vypovedá o našom prístupe k firme a klientom. Ukazuje, že našu spoločnosť riadime tak, aby sa zlepšovala práca našich zamestnancov a spokojnosť klientov. Certifikácia je proces overenia, ktorý zahŕňa viaceré kroky. Aby sme ju znovu získali, museli sme splniť stanovené a merateľné kritéria vo všetkých oblastiach fungovania. V rámci manažmentu kvality hovoríme o medzinárodne uplatňovanej norme, teda veľkého množstva konkrétnych podmienok, pri ktorých splnení sa firma stáva držiteľom osvedčenia.

Overená tradícia

Sme tu s vami už viac ako 27 rokov a na kvalite našich produktov nám záleží. Opätovné získanie certifikátu vám zaručuje, že sa aj naďalej vynasnažíme robiť všetko pre to, aby sme vám prinášali produkty, ktoré budú nielen dizajnovo pekné, ale aj kvalitné a funkčné. Ďakujeme vám z dôveru a že ste stále s nami.

Váš ARES

Zdieľať na: