Pre Červený kríž sme upravili vozidlá na prepravu osôb s telesným postihnutím

Prepravná služba Červeného kríža, ako jeden z druhov terénnych sociálnych služieb, je veľkým prínosom pre klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. V rámci prepravnej služby Slovenský červený kríž poskytuje aj asistenčnú službu priamo počas prepravy a v prípade potreby aj sprevádzanie klienta počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení.

SČK vďaka spoločnosti Kaufland a jej zákazníkov bude môcť svoje terénne sociálne služby rozšíriť. Od júla 2017 prebiehal projekt ,,Pomáhajme s chuťou‘‘, cez ktorý sa vďaka kúpe produktov K-Classic spoločnosti podarilo podporiť terénne sociálne služby až piatimi novými vozidlami.

Nové špeciálne upravené vozidlá Fiat Doblo majú namontované elektrohydraulické plošiny pre ľahký nástup do zadnej časti vozidla a špeciálne kotviace systémy na upevnenie vozíka. Tieto upravené vozidlá budú pomáhať ľuďom v núdzi v územných spolkoch Slovenského Červeného Kríža v Humennom, Senici, Žiari nad Hronom, Liptovskom Mikuláši a Košiciach – okolí.

SČK tak pomôže ešte väčšiemu počtu ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Prepravnú službu, na ktorú sa podpora projektu „Pomáhajme s chuťou“ primárne zameriavala, poskytovalo v roku 2016 osem územných spolkov SČK pre 2 652 klientov.

Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto výnimočného projektu a prajeme Červenému krížu, aj ľuďom so ZŤP, ktorí budú týmito vozidlami prepravovaní, veľa šťastných kilometrov.“ hovorí Ing. Martin Machala, konateľ spoločnosti ARES, spol. s r.o.

FOTOGALÉRIA

 

Zdieľať na: