Čo robiť ak potrebujete zdravotnícku pomôcku?

Barly, vozíčky, schodolezy, zdvíhacie plošiny, zdviháky a iné pomôcky súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok po splnení zákonných podmienok. Niektoré uhrádzajú zdravotné poisťovne, iné si hradíte čiastočne alebo platíte v plnej výške. Plná úhrada je najmenej využívaný spôsob kvôli finančným možnostiam ťažko zdravotne postihnutých. Pri tejto forme Vám môžu pomôcť sponzori alebo nadácie, ktoré Vám radi poradíme. Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje o cene a o tom, či budete za pomôcku doplácať alebo ju v plnej výške uhradí poisťovňa.

Lekársky predpis

Lekársky predpis

Pomôcky môžu byť viazané na lekársky poukaz alebo sú voľnopredajné. Voľnopredajné sa dajú kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok bez lekárskeho poukazu. Podobne ako lieky aj zdravotnícke pomôcky, ktoré sa predávajú na Slovensku, prechádzajú oficiálnou registráciou. Či a ako ich hradia zdravotné poisťovne rozhoduje ministerstvo zdravotníctva na odporúčanie kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky. Bežné zdravotnícke pomôcky (paličky, barle, obväzy, plienky, chodítka…) si po ich predpísaní ošetrujúcim lekárom rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni.

Cenovo náročnejšie zdravotné pomôcky schvaľuje revízny lekár. Do tejto skupiny patria najmä invalidné vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Tieto pomôcky Vám môže predpísať odborný lekár. Ak sa jedná o zdravotnícku pomôcku, poukaz môže predpísať ortopéd, neurológ alebo lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Na poukaz Vám môžu vydať pomôcku, ktorá je čiastočne alebo plne hradená zdravotnou poisťovňou a je uvádzaná na zozname zdravotníckych pomôcok vydanom Ministerstvom zdravotníctva. Každá pomôcka má svoj kód, pod ktorým je vedená v zozname zdravotníckych pomôcok. Ak už máte vybratú pomôcku, lekára treba informovať a poskytnúť mu prislúchajúci kód.


Požičiavanie zdravotníckych pomôcok

Niektoré pomôcky si môžete požičať. Patria sem pomôcky určené na dlhodobú domácu oxygenoterapiu – oxygenátory a domáca pľúcna ventilácia.  Rôzne zdravotnícke pomôcky požičiava aj naša spriaznená Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – www.omdvsr.sk

Kompenzácia zdravotného postihnutia

Pre získanie príspevku na invalidný vozík cez ÚPSVaR je potrebné podať žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu. Na základe tohto príspevku máte nárok  na zakúpenie druhého invalidného vozíka, ak invalidný vozík na lekársky predpis získaný zo zdravotnej poisťovne sa poškodil alebo už nespĺňa podmienky pri problémoch s mobilitou. Výška príspevku na kúpu pomôcky môže byť maximálne 8 630,42 eur. Príspevok na kúpu druhého mechanického vozíka je maximálne 1 659,70 eur. Pri kúpe druhého elektrického vozíka je maximálna výška príspevku 4 979,09 eur.

V prípade otázok týkajúcich sa výberu vhodnej zdravotníckej pomôcky, zákonných požiadaviek či možností jej úhrady sa môžete obrátiť na našu bezplatnú telefónnu linku 0800 150 339 alebo e-mail ares@ares.sk.

Zdieľať na: