Ako si vybaviť príspevok z ÚPSVaR na zdvíhacie zariadenie?

Ako si vybaviť príspevok z ÚPSVaR na zdvíhacie zariadenie?
Ako si vybaviť príspevok z ÚPSVaR na zdvíhacie zariadenie?

Vážení návštevníci stránok spoločnosti ARES spol. s r.o., na tomto mieste sa Vám pokúsime poradiť – vysvetliť, aké možnosti majú postihnuté osoby pri zaobstarávaní zdvíhacích zariadení a pomôcok, ktoré im uľahčujú každodenný život a pomáhajú tiež osobám, ktoré sa o ne starajú.

Počas našich stretnutí s klientami sa často stretávame s rôznymi otázkami, odpovede na ne nájdete práve v tomto článku:

Pre svoj každodenný život budem potrebovať zdvíhacie zariadenie. Počul som, že môžem na tieto zariadenia získať štátny príspevok. Týka sa ma príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia?
Ak je miera Vášho telesného postihnutia vyššia ako 50% a Váš príjem je do výšky 5-násobku životného minima, môžete tento príspevok získať.

Kto posúdi, že miera môjho postihnutia je viac ako 50%?
O posúdenie musíte požiadať posudkové oddelenie sociálneho odboru úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vašom okrese.

Akú dokumentáciu budem musieť k žiadosti priložiť?
Musíte si pripraviť Vašu zdravotnú dokumentáciu, ktorú získate od svojho lekára.

Musím vedieť, keď pôjdem na posudkové oddelenie, o aké peňažné príspevky alebo pomôcky chcem v budúcnosti požiadať?
Pretože úrad Vám vyhotoví komplexný posudok, mali by ste mať jasno, ktoré dôsledky, z hľadiska Vášho postihnutia, chcete kompenzovať, napr. z hľadiska mobility: ak sa chcete dostať von z domu, potrebujete schodiskovú plošinu; pri presunoch z vozíka na lôžko, toaletu alebo do vane potrebujete stropný zdvihák
Treba myslieť aj na osobnú asistenciu a dopravu do zamestnania (školy).

Zdá sa mi to trochu zložité, môže mi s tým niekto pomôcť?
Naša firma sa zaoberá zdvíhacími zariadeniami a úpravou áut pre telesne postihnutých. Vo všetkom Vám poradíme a pomôžeme. Návšteva, zameranie, poradenstvo a cenová ponuka sú zdarma.

Poskytnete mi aj podklady pre úrad? A ja iba zanesiem žiadosť?
Áno, dokumenty potom zanesiete na úrad práce príslušný podľa Vášho trvalého bydliska….

Po vystavení posudku si už môžem zažiadať o príspevok?
Áno, potom si môžete podať žiadosť na úrad práce o príspevky napr. na zdvíhacie zariadenia alebo úpravu osobného motorového vozidla.

Ako dlho trvá , kým úrad vybaví žiadosť?
Celý proces trvá cca 3 mesiace, kým úrad pomôcky schváli.

Je možné dostať príspevok na stropný zdvíhací systém a zároveň aj na plošinu?
Ak potrebujete ku svojim potrebám obe zariadenia, máte nárok na príspevok na obe zariadenia.

Úrad uhradí celú cenu zariadenia?
Úrad uhradí maximálne 95% z ceny zariadenia, podľa výšky Vášho príjmu a príjmu Vašej manželky a detí (ak máte), príjmy sa sčítajú a vydelia počtom osôb v domácnosti, viď tabuľka:

Cena pomôcky, cena úpravy pomôcky, cena zdvíhacieho zariadenia, cena potrebnej úpravy osobného motorového vozidla. Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom  Výška životného minima bola stanovená od 1.7.2014 na 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.
do 2 do 3 do 4 do 5
do 331,94 eura 90 % 90 % 70 % 50 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky, z ceny úpravy pomôcky, z ceny zdvíhacieho zariadenia, z ceny potrebnej úpravy osobného motorového vozidla.
do 1 659,70 eura 95 % 85 % 75 % 65 %
nad 1 659,70 eura 95 % 90 % 80 % 70 %

Zostatok ceny teda musím uhradiť ja?
Pokiaľ nemáte na doplatok, spolupracujeme s niekoľkými nadáciami a sponzormi, ktorí poskytujú na takéto účely finančné prostriedky a doplatok zaplatia za Vás.

Je možné si pomôcku najprv niekde vyskúšať?
Áno, môžeme Vám zabezpečiť vyskúšanie požadovanej pomôcky.

Môžem získať aj príspevok na invalidný vozík?
Ak máte už jeden vozík zo zdravotnej poisťovne, môžete si pomocou príspevku z úradu práce zakúpiť druhý vozík, ktorý Vám vieme pomôcť zaobstarať.
Ak budem mať nejaké problémy pri vybavovaní, kam sa môžem obrátiť o radu?
Naša firma poskytuje v tejto oblasti aj právne poradenstvo, preto Vám poradíme pri akýchkoľvek ťažkostiach spojených s vybavovaním príspevku.

Zdieľať na: