Čo robiť ak potrebujete zdravotnícku pomôcku? | 22.2.2017

Barly, vozíčky, schodolezy, zdvíhacie plošiny, zdviháky a iné pomôcky súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok po splnení zákonných podmienok. Niektoré uhrádzajú zdravotné poisťovne, iné si hradíte čiastočne alebo platíte v plnej výške. Plná úhrada je najmenej využívaný spôsob kvôli finančným možnostiam ťažko zdravotne postihnutých. Pri tejto forme Vám môžu pomôcť sponzori alebo […]