Ako si vybaviť príspevok na úpravu osobného motového vozidla?

Vážení návštevníci stránok spoločnosti ARES spol. s r.o., na tomto mieste sa Vám pokúsime poradiť – vysvetliť, aké možnosti majú postihnuté osoby pri riešení úpravy osobného motorového vozidla (OMV), ktorou si uľahčia každodenný život a ktorá pomáha tiež osobám, ktoré sa o ne starajú.

Počas našich stretnutí s klientami sa často stretávame s rôznymi otázkami, odpovede na ne nájdete práve v tomto článku:

Upravený automobil s mechanickou nájazdovou rampou pre vozičkárov
Upravený automobil s mechanickou nájazdovou rampou pre vozičkárov

Keďže pravidelne dochádzam autom do práce, pre každodenné fungovanie a uľahčenie nástupu do auta budem potrebovať upraviť moje auto. Počul som, že na úpravu OMV môžem získať štátny príspevok. Týka sa ma príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia?
Ak je miera Vášho telesného postihnutia vyššia ako 50% a Váš príjem je do výšky 5-násobku životného minima, môžete tento príspevok získať.

Kto posúdi, že miera môjho postihnutia je viac ako 50%?
O posúdenie musíte požiadať posudkové oddelenie sociálneho odboru úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vašom okrese.

Akú dokumentáciu budem musieť k žiadosti priložiť?
Musíte si pripraviť Vašu zdravotnú dokumentáciu, ktorú získate od svojho lekára.

Musím vedieť, keď pôjdem na posudkové oddelenie, o aký príspevok mám požiadať?
Pretože úrad Vám vyhotoví komplexný posudok, mali by ste mať jasno, ktoré dôsledky, z hľadiska Vášho postihnutia, chcete kompenzovať. Ak pravidelne dochádzate do práce alebo do školy, bude potrebné do posudku uviesť ako jednu z foriem kompenzácie ŤZP aj úpravu automobilu. Naši zamestnanci Vám potom radi pomôžu vybrať úpravu, ktorá by bola najvhodnejšia pre Vaše potreby. 
Treba myslieť aj na iné príspevky, napr. na rôzne zdvíhacie zariadenia na prekonávanie schodiskových bariér (plošiny šikmé alebo zvislé), zariadenia na váš presun v byte (zdviháky) alebo napríklad aj príspevok na osobnú asistenciu.

Zdá sa mi to trochu zložité, môže mi s tým niekto pomôcť?
Naša firma sa zaoberá zdvíhacími zariadeniami a úpravou OMV pre telesne postihnutých. Vo všetkom Vám poradíme a pomôžeme. Návšteva, zameranie, poradenstvo a cenová ponuka sú zdarma.

Poskytnete mi aj podklady pre úrad? A ja iba zanesiem žiadosť?
Áno, dokumenty potom zanesiete na úrad práce príslušný podľa Vášho trvalého bydliska.

Po vystavení posudku si už môžem zažiadať o príspevok?
Áno, potom si môžete podať žiadosť na úrad práce o príspevky napr. na zdvíhacie zariadenia alebo úpravu OMV.

Ako dlho trvá, kým úrad vybaví žiadosť?
Celý proces trvá cca 3 mesiace, kým úrad príspevok prizná.

Úrad uhradí celú cenu zariadenia?
Úrad uhradí maximálne 95% z ceny zariadenia, podľa výšky Vášho príjmu a príjmu Vašej manželky a detí (ak máte), príjmy sa sčítajú a vydelia počtom osôb v domácnosti, viď tabuľka:

Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy osobného motorového vozidla. Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom  Výška životného minima bola stanovená od 1.7.2014 na 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.
do 2 do 3 do 4 do 5
do 331,94 eura 90 % 90 % 70 % 50 % Výška príspevku v % z ceny potrebnej úpravy osobného motorového vozidla.
do 1 659,70 eura 95 % 85 % 75 % 65 %
nad 1 659,70 eura 95 % 90 % 80 % 70 %

Zostatok ceny teda musím uhradiť ja?
 Pokiaľ nemáte na doplatok, spolupracujeme s niekoľkými nadáciami a sponzormi, ktorí poskytujú na takéto účely finančné prostriedky a doplatok zaplatia za Vás.

 Je možné si pomôcku najprv niekde vyskúšať?
 Áno, môžeme Vám zabezpečiť vyskúšanie požadovanej pomôcky.

Ak budem mať nejaké problémy pri vybavovaní, kam sa môžem obrátiť o radu?
 Naša firma poskytuje v tejto oblasti aj právne poradenstvo, preto Vám poradíme pri akýchkoľvek ťažkostiach spojených s vybavovaním príspevku.

Zdieľať na: