Ako si vybaviť parkovací preukaz | 17.3.2017

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, má nárok na parkovací preukaz. Vodič vozidla s parkovacím preukazom má viaceré výhody oproti bežným vodičom. Môže napríklad stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusí po […]