Výber automobilu

Metodika pre správny výber a úpravu vozidla

Pri výbere vhodného typu vozidla, prípadne voľbe vhodnej úpravy vozidla, je nevyhnutné zohľadniť nasledovné informácie o klientovi:

1) Dĺžka zdravotného postihnutia

 • klient je krátko v situácii imobilnej osoby, prípadne obstaranie vozidla rieši po prvýkrát
  (chýbajú základné informácie o možnostiach a predstavy sú často zavádzajúce)
 • klient je dlhoročný a celkovo oboznámený s problematikou života so zdravotným postihnutím
  (nutnosť akceptovania požiadaviek / zvyk je železná košeľa / nové vozidlo – nové možnosti)
 • klient rieši otázku mobility za tretiu osobu
  (mnohokrát sám nemá základné informácie / detailná konzultácia nutná)

2) Kto bude vozidlo využívať

 • vozidlo bude prioritne určené pre zdravotne postihnutú osobu
  (veľkosť, variabilita, funkčnosť / spríjemnenie nastupovania a ovládania)
 • vozidlo bude rodinné, v kombinovanom režime prevádzky
  (veľkosť, variabilita, funkčnosť / úprava s minimom vplyvu na ostatné obmedzenia)
 • vozidlo bude iba občas využívané pre prevádzku zdravotne postihnutou osobou
  (veľkosť, variabilita, funkčnosť / individuálne posúdenie možností)

3) Kto bude vozidlo riadiť

 • zdravotne postihnutá osoba bude vodič
  (bude jazdiť samostatne / bude mať sprievodnú osobu)
 • zdravotne postihnutá osoba bude iba prepravovaná
  (prepravovaná na sedadle spolujazdca / prepravovaná na vozíku)

4) Stupeň postihnutia klienta

 • klient je vozičkár
  (paraplegik – obmedzenie nôh / kvadruplegik – obmedzené ruky i nohy)
 • klient je iba čiastočne pohyblivý
  (čiastočne obmedzená motorika / pomalšie reakcie)
 • klient má problém s niektorou končatinou
  (amputácia / iné obmedzenia)

V súčasnej dobe je povinnosť klienta prevádzkovať vozidlo minimálne po dobu 7 rokov.

Zdieľať na: