ARES sa úspešne zapojil do rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaV | 28.5.2018

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov. K našim prioritám patrí aj podpora vzdelávania žiakov, preto sme veľmi radi, že sme mohli priložiť ruku k dielu a spoločnými silami sa nám darí prekonávať bariéry. V rámci projektu sme nainštalovali do rôznych základných a materských škôl […]

Ivan Páleník: Na bezbariérové zásahy niekedy stačí empatia, či trochu sedliackeho rozumu | 9.5.2018

Je pre nás potešením predstaviť vám Iva Páleníka, vždy pozitívne naladeného vozičkára – aktivistu, motivátora a zakladateľa občianskeho združenia go-ok, ktoré sa snaží šíriť osvetu a tvoriť lepší svet v oblasti bezbariérovosti. So svojím šikovným tímom dobrovoľníkov sú dnes autormi mnohých projektov, podporujúcich komunitu ľudí s postihnutím. Viac o projektoch, o svojom nadšení pre prácu, ale aj o tom, čomu sa […]

Mgr. Tibor Köböl: Myslím si, že stropný zdvihák je jeden z najúžasnejších vynálezov, ktoré nám pomáhajú | 21.3.2018

Mgr. Tibor Köböl je sociálny poradca a spoluzakladateľ Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.  Problematike zdravotne postihnutých sa venuje aj v Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím,  kde zastáva funkciu podpredsedu. Je tiež voleným zástupcom vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a asistentom poslankyne Silvie Shahzad, ktorej radí […]

ARES má 25 rokov | 5.2.2018

ARES spol. s r.o. vznikla v decembri 1993. Počiatočné aktivity boli zamerané na distribúciu časopisov pre deti a mládež do škôl a predškolských zariadení, a pre predplatiteľov. Od roku 1995 sa firma začala naplno venovať predaju zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér. Firma ARES počas svojho doterajšieho pôsobenia zrealizovala niekoľko tisíc zákaziek pre svojich spokojných klientov po […]

Bezbariérové Japonsko príjemne prekvapilo | 8.1.2018

Japonsko – krajina tak odlišná od tej našej, že by stačilo iba sedieť na ulici a pozorovať bežný život. V minulosti bola pre bežného Slováka cenovo nedostupná, dnes je pri plánovaní v dostatočnom časovom predstihu cenovo prístupnejšia a určite stojí zato sa nad návštevou zamyslieť. Japonci sú veľmi ohľaduplní k ľuďom s hendikepom a turisti na vozíčku majú možnosť dostať sa bezbariérovo […]

Získali sme certifikáty ISO 9001:2016 | 6.12.2017

ISO 9001 má všetkým stranám obchodného procesu zaručovať osvedčenie kvality. Chceme trvalo poskytovať dodávateľom, spolupracovníkom a zákazníkom osvedčenie kvality, že dodávame výrobok alebo službu spĺňajúcu očakávanie a že sú v súlade s požiadavkami právnych predpisov. Samotnú certifikáciu nám posúdil TUV SUD, ktorý ako nezávislá organizácia uznal systém riadenia kvality v našej firme ARES. Zhodu s […]

Pre Červený kríž sme upravili vozidlá na prepravu osôb s telesným postihnutím | 6.12.2017

Prepravná služba Červeného kríža, ako jeden z druhov terénnych sociálnych služieb, je veľkým prínosom pre klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. V rámci prepravnej služby Slovenský červený kríž poskytuje aj asistenčnú službu priamo počas prepravy a v prípade potreby aj sprevádzanie klienta počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení. SČK vďaka spoločnosti Kaufland a jej zákazníkov bude môcť svoje terénne sociálne služby rozšíriť. […]

Stropný zdvíhací systém od ARESu získal ocenenie Zlatá Incheba | 7.10.2017

V Bratislave sa v dňoch 5. – 7.10.2017 konala na výstavisku Incheba výstava Slovmedica Non-Handicap 2017. Tá priniesla komplexný prehľad nových zdravotníckych technológií, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok. Pozrieť sa prišli odborníci z medicínskej oblasti, ale aj návštevníci, ktorí si mohli odniesť nielen prehľad o novinkách, ale aj cenné rady z vystavovateľských stánkov. Slovenská firma ARES, spol. s r.o. dodávateľ zdvíhacích […]